ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะเห็นความจริงได้จากการกระทำของเขา และสิ่งที่เขาแสวงหา ขอให้เราใช้ชีวิตแบบลูกๆของความสง่าง และแสวงหาพระบิดาผู้สถิตอยู่ในแสงสว่างอันเจิดจ้าและรุ่งโรจน์นั้น เพื่อเราจะได้เป็นความสว่างของโลกด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งแสงสว่างทั้งสิ้นของสวรรค์ ขอโปรดแก้ไขข้าพเจ้าอย่างอ่อนโยน เมื่อข้าพเจ้ามอบกายมอบใจข้าพเจ้า ที่เต็มไปด้วยความผิดพลาด ความล้มเหลว และความบาปต่อพระองค์ โปรดยกโทษและชำระข้าพเจ้าด้วยเลือดของพระเยซู เพื่อข้าพเจ้าจะได้สะอาดหมดจด บริสุทธิ์ และไม่มีที่ติในสายตาของพระองค์ โอ้ ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต ข้าพเจ้าไม่อยากให้แค่ยกโทษให้เท่านั้น แต่ข้าพเจ้าอยากจะเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อพระองค์และคริสจักรของพระองค์ด้วย โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะทำตัวให้เป็นประโยชน์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น