ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ส่วนมากคนที่อ่านข้อความนี้จากอินเตอร์เน็ต อาจรู้สึกแปลกๆ แต่ในกลุ่มผู้ที่ศึกษาเรื่องการข่มเหงอย่างลึกซึ้งจะรู้ว่าในประวัติศาสตร์คริสเตียน ผู้เชื่อในพระคริสต์ ต้องอดทนต่อการข่มเหงอย่างมาก สำหรับพวกเราที่อยู่ในสถานที่ที่สะดวกสบาย ที่ที่สังคมยอมรับความเชื่อของคริสเตียน แม้ว่าจะถูกมองว่าคริสเตียนเป็นอะไรที่ "ไม่น่าสนใจ" เราก็ควรรู้สึกขอบคุณที่ชีวิตของเราแตกต่างจากวัฒนธรรมของโลก แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องอธิษฐานให้ผู้เชื่อคนอื่นๆ ทั่วโลกที่กำลังถูกข่มเหงเพราะความเชื่อด้วย

คำอธิษฐาน

พระผู้ไถ่ ผู้ยิ่งใหญ่ มีหลายคนที่ร้องเรียกพระนามพระองค์ด้วยความเชื่อในพระเยซู ผู้ที่ต้องเผชิญกับการกดขี่และความยากลำบากทุกวัน ข้าพระองค์อธิษฐานที่พวกเขาจะไม่ท้อใจและหมดความเชื่อมั่นไป ข้าพระองค์อธิษฐานที่พระองค์จะนำมาซึ่งการปลดปล่อยในช่วงเวลาของการข่มเหงนี้ ข้าพระองค์อธิษฐานให้ความทุกข์ของพวกเขาเป็นแหล่งที่มาของพยานที่มีพลัง เพื่อให้ผู้อื่นเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเยซู และความจงรักภักดีของเราที่ให้พระองค์ อธิษฐานในพระนามที่มีค่าและบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น