ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอยากให้เราเอื้อเฟื้อและห่วงใยผู้อื่น เราไม่ควรห่วงแต่เรื่องของตัวเอง แต่ควรสนใจงานของพระเจ้าและปัญหาของคนอื่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มีอำนาจ หรือผู้ที่ไม่สามารถปกป้องตนเองได้

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดาของบรรดาผู้กำพร้าทั้งหลาย ขอทรงโปรดเพิ่มความเห็นอกเห็นใจและภาระใจที่จะทำงานกับคนที่ถูกลืม คนที่ถูกทำร้าย คนที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไร และคนที่ไม่มีใครสนใจ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น