ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทางหนึ่งที่จะชีวิตเราตั้งมั่นในพระเจ้า และจิตใจที่ทำตามน้ำพระทัยและงานของพระเจ้าก็คือเราต้องสรรเสริญองค์เจ้าชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องนั่นเอง ขอให้คำสรรเสริญอยู่ที่ริมฝีปากของเรา ด้วยเสียงเพลงและข้อท่องจากพระคัมภีร์ ขอให้เราบอกลูกหลานและเพื่อนๆ ของเราว่าพระเจ้าวิเศษและยอดเยี่ยมเพียงใด ให้เราขอบคุณพระองค์สำหรับทุกอย่างที่ทรงทำเพื่อเรา ให้เราสรรเสริญพระองค์ตลอดเวลา เพราะเรารู้แน่ว่าพระองค์อยู่กับเราเสมอ (สดุดี 139)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้เป็นที่รักและเป็นนิรันดร์ ข้าพระองค์สรรเสริญความยิ่งใหญ่และการทรงสร้างอย่างน่าเหลือเชื่อของพระองค์ ข้าพระองค์อัศจรรย์ใจในความยิ่งใหญ่และสง่าราศีของฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณสำหรับอำนาจ ความเมตตา ความสัตย์ซื่อ และพระคุณของพระองค์ที่สำแดงผ่านการที่พระองค์ห่วงใยคนของพระองค์ และการส่งพระบุตรมาตามที่พระองค์สัญญา พระองค์ทรงประเสริฐ ทรงยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่ทรงรักข้าพระองค์

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น