ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความกลัวเป็นอารมณ์ที่ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นอัมพาต ทำให้เราไม่มีชีวิตชีวา ขาดความสามารถในการตัดสินใจและความเข้มแข็ง ความกล้าหาญช่วยให้เราก้าวออกจากความกลัว และเปลี่ยนความวิตกกังวลมาเป็นพลัง แต่ความกล้าหาญนี้จะมาอย่างเต็มที่ ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าซาตานและพรรคพวกของมัน สามารถเอาชนะเราได้จริงๆ ก็แค่ทางร่างกายของเรา พวกมันไม่สามารถเอาความคิด ทัศนคติ ความเชื่อของเราไปได้ และยิ่งไปกว่านั้น มันไม่สามารถเอาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าที่ทรงให้กับเราผ่านทางพระเยซูไปได้

คำอธิษฐาน

โอ พระผู้ช่วยให้รอดที่ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่เอาชนะสิ่งที่ข้าพระองค์กลัวผ่านทางพระเยซู พระองค์ไม่ได้ให้เพียงผู้ที่ข้าพระองค์สามารถไว้วางใจได้เท่านั้น แต่ทรงให้ความหวังโดยที่ข้าพระองค์สามารถมีชีวิตอยู่อย่างผู้มีชัยชนะ ข้าพระองค์ขอบพระคุณ ในพระนามของกษัตริย์ผู้มีชัย อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น