ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ยากสำหรับผู้เชื่อ มีการข่มเหงเกิดขึ้นทั่วโลกตลอดเวลา ในประเทศสหรัฐอเมริกาการสังหารหมู่ มีการกำหนดเป้าหมายเจาะจงว่าเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า แม้ว่าจะถูกข่มเหงเพราะความเชื่อ การเป็นพยานเพื่อพระเยโฮวาห์ของพวกเขาก็เป็นแรงบันดาลใจ เรามีทางเลือกหลายทางเมื่อต้องเผชิญกับความเป็นจริงแบบนั้น เราไม่ต้องตื่นตระหนกหวาดกลัว นี่คือเรื่องน่ากลัวแบบเก่าที่เหมือนกับยุคแรกๆ ของชุมชนคริสเตียน จริงๆ แล้วเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนานแล้วตั้งแต่ก่อนยุคของพระเยซู เมื่อวีรบุรุษชาวยิวของเราถูกรังแกด้วยเหตุผลง่ายๆ สองประการคือ: พวกเขาเชื่อในพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงองค์เดียว และพวกเขาเป็นยิว ผมเชื่อว่า ถึงเวลาที่เราจะเริ่มต้นอธิษฐานจากคำอธิษฐานเก่าแก่นี้ที่มาจากพระคัมภีร์ในหนังสือสดุดีบทที่ 5 อีกครั้ง เมื่อเราอธิษฐานขอให้จำไว้ว่าไม่ว่าคนอื่นจะทำอะไรเรา พวกเขาก็ไม่สามารถแยกเราออกจากพระเจ้าและความช่วยเหลือที่พระองค์มีสำหรับเราในอนาคตได้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดอวยพรโลกของเราให้มีความสงบสุข อวยพรเราด้วยการพักผ่อนจากความน่าสะพรึงกลัวของซาตานที่ทำร้ายลูกๆ ของพระองค์ผ่านความเกลียดชังในหมู่มนุษย์ ขอให้เรามีความกล้าหาญไม่ว่าเราจะอยู่ในความสงบหรือการข่มเหง ให้เรากล้าที่จะเปิดเผยเกี่ยวกับความเชื่อของเรา ให้เรามีเมตตากับการให้อภัยของเราและให้เรายึดมั่นในความหวังของเรา พระบิดา ขอทรงโปรดอวยพรผู้ที่มีคนที่รักได้รับทุกข์ทรมานเพราะความเชื่อที่พวกเขามีในพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น