ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แน่นอนว่าพระเจ้าเกลียดความรุนแรง การดูถูก และการใช้อำนาจในทางที่ผิด เพื่อบงการหรือข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า พระองค์รังเกียจความชั่วร้ายที่เกิดจากการที่คนที่มีอำนาจคอยตามรังแกผู้ที่อ่อนแอและไม่มีอำนาจ ดังนั้นเราควรจะใช้การกระทำและทรัพยากรอื่นๆ ที่เรา แสดงให้คนที่อ่อนแอไร้อำนาจเห็นว่า ยังมีพระเจ้าแห่งความรักอยู่

คำอธิษฐาน

โอ พระองค์เจ้า ขอทรงโปรดมอบจิตใจที่รังเกียจการใช้อำนาจและความมั่งคั่งในทางที่ผิด ขอบพระคุณพระองค์ที่ส่งพระเยซูลงมาเพื่อช่วยข้าพระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่มีกำลัง และให้ข้าพระองค์ได้รับความรอด (โรมัน 5: 5-11) ขอทรงโปรดประทานจิตใจให้ข้าพระองค์เหมือนอย่างพระเยซู ในเวลาที่ข้าพระองค์เห็นคนอื่นกำลังถูกเอาเปรียบ ในพระนามขององค์พระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น