ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่สามารถโอ้อวดกำลังของเราเองได้ เราไม่สามารถรักษาชีวิตของเราได้ เราไม่สามารถโค่นล้มอาณาจักรใดๆได้ เราไม่สามารถมองเห็นขอบฟ้าสวรรค์ไได้ เราไม่สามารถกำหนดอนาคตหรือเปลี่ยนอดีตได้ ดังนั้นเรามีอะไรที่เราสามารถโอ้อวดได้บ้างพระเจ้าไงล่ะครับ เรากำลังมีชีวิตเพื่อพิสูจน์ถึงพระคุณและความเมตตาของพระองค์ พระองค์ช่วยเราตอนที่เราไม่สมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือ พระองค์ช่วยชีวิตเราจากบาปและความตายตอนที่เราไม่มีอำนาจที่จะรักษาชีวิตของเราเอง ผู้ที่อยู่ในความเศร้าโศกหรือชีวิตมืดมน สามารถมองเราและชื่นชมยินดีเพราะเรากำลังมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงช่วยคนบาป ทรงยกคนที่ท้อแท้ขึ้นสรรเสริญพระเจ้าสำหรับสง่าราศีของพระองค์ สรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณ ขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งที่ทำให้ข้าพระองค์ ขอให้คนอื่นได้เห็นการทำงานของพระองค์ในตัวข้าพระองค์ และให้พวกเขารู้ว่าพระองค์สามารถทำสิ่งที่ดีในพวกเขาเช่นกัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น