ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมเติบโตมาในครอบครัวที่มีเด็กผู้ชายสามคน พ่อผมมีทฤษฎีว่า: เด็กผู้ชายจะต้องออกแรงทุกวัน ถ้าไม่ได้ออกแรงทุกวัน บ้านก็จะดูเละเทะอย่างรวดเร็ว พ่อไม่ต้องท่องจำสุภาษิต 19:15 — เพราะมันอยู่ในดีเอ็นเอของเขา! ตอนที่เริ่มโตขึ้นมา ผมไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานหนัก ผมรู้ว่างานหนักคืองานที่ยาก ที่หนักจริงๆ และผมก็พอใจที่จะเป็นคนเกียจคร้าน เมื่อผมโตขึ้น ผมก็รู้ว่าการทำงานหนักด้วยมือมีคุณประโยชน์มากกว่าการเป็นคนเกียจคร้าน

คำอธิษฐาน

องค์พระบิดาเจ้า พระเจ้าผู้อยู่เหนือทุกสิ่ง ขอทรงโปรดสอนข้าพระองค์ ที่จะทำให้ชีวิตการทำงานสมดุลกับการพักผ่อน ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะทำให้ทั้งสองอย่างสมดุลกัน เพื่อที่ข้าพระองค์จะถวายเกียรติแด่พระองค์ และเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระคุณของพระองค์ครอบครองจิตใจและเวลาของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น