ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความจริงเกี่ยวกับอุโมงค์ฝังศพที่ว่างเปล่าของพระเยซู ไม่ได้อยู่ที่แค่ว่าพระองค์ฟื้นขึ้นมา แต่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ ชัยชนะเหนือความตายของพระองค์ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาสั้นๆ แต่เป็นชัยชนะที่ถาวร ตอนนี้พระองค์อยู่เพื่อที่จะพูดกับพระเจ้าแทนเรา จนกว่าพระองค์จะกลับมารับเรากลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ ชีวิตของเราถูกซ่อนไว้ในพระองค์ เพื่อจะได้ไม่มีใครหน้าไหนหรืออะไรก็ตามมาพรากชีวิตนั้นไปจากเราได้ เมื่อพระองค์กลับมา เราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในสง่าราศีอันเป็นนิรันดร์ของพระองค์ด้วย เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราจะไม่สรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ที่ให้กับเราหรือ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์จากก้นบึ้งของหัวใจ สำหรับพระคุณและความเมตตาอันเหลือเชื่อของพระองค์ ที่ได้นำชัยชนะอันถาวรมาให้กับร่างกายที่ต้องตายนี้ ขอบคุณที่ยอมจ่ายค่าไถ่เพื่อทำให้มันเกิดขึ้นตามนั้น พระองค์นั้นสุดยอดเกินคำบรรยาย พระองค์คู่ควรกับคำสรรเสริญมากยิ่งกว่าเสียงร้องสรรเสริญของลูกๆพระองค์รวมกันเสียอีก ความหวังของข้าพเจ้าจะอยู่ชั่วนิจนิรันดร์ เพราะพระองค์ฟื้นขึ้นจากตายและครอบครองในฐานะองค์เจ้าชีวิตด้วย ขอพระเกียรติ พระสิริ และความยิ่งใหญ่มีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิจ ในนามพระเยซู พระบุตรของพระองค์ผู้เป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน!

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น