ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

วันนี้คุณยังยุ่งไม่พออีกหรือครับ? คุณยังให้ความสนใจกับสิ่งสำคัญหรือเร่งด่วนของวันนี้ไหม เมื่อคุณกังวลเกี่ยวกับปัญหาในวันพรุ่งนี้? บางครั้งคุณพลาดโอกาสดีๆ ในวันนี้ในขณะที่เพ้อฝันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคตไหม? มันเป็นเรื่องเสียเวลาไหมครับ ที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้? ดังนั้นทำไมต้องกังวลมากเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้ และในสัปดาห์ถัดไปและในอนาคต ... ? ลองเดินไปกับพระเจ้าในวันนี้และไว้วางใจในความซื่อสัตย์ของพระองค์สำหรับเราในวันพรุ่งนี้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงให้ความเข้มแข็งแก่ข้าพระองค์ที่จะสนใจอยู่กับปัจจุบันและการใช้ชีวิตในวันนี้ ให้เป็นที่พอพระทัยพระองค์และเป็นพระพรแก่ผู้อื่น ขอทรงช่วยให้ใจของข้าพระองค์เห็นความสำคัญของวันนี้และทำหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ ความเมตตา และความรอดแทนที่จะกังวลมากเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้า ในเวลานี้ ขอทรงให้ข้าพระองค์เห็นความสำคัญในงานของพระบุตรพระองค์ก่อนสิ่งอื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น