ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลังจากที่พูดถึงความชั่วร้ายต่างๆ แล้วทั้งที่เป็นมลทินและแบบธรรมดา เปาโลก็จบด้วยถ้อยคำแห่งพระคุณที่ยอดเยี่ยมว่าเราต่างก็อยู่ในโลกที่มักบอกว่า "ฉันเคยเป็น..." สำหรับเราบางคน ความสำเร็จในอดีตกลายเป็นข้ออ้างที่จะหลงอยู่ในความหยิ่งของอดีต เปาโลเขียนฟิลิปปี 3: 4b-9 สำหรับคนกลุ่มนี้ สำหรับคนอื่นๆ ในพวกเรา บาดแผลและความผิดบาปของเราที่ผ่านมา กลายเป็นถุงของหินที่เราลากไปกับเราตลอดชีวิต เราเอา "หินไร้ค่า" ออกมาและดูอีกแล้วก็ทุกข์อีก เราใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุผลที่เราไม่สามารถดำเนินชีวิตของเราต่อไปได้ สิ่งที่เปาโลบอกเราตอนนี้เป็นสิ่งยอดเยี่ยมที่กำลังเรียกเราให้ตื่นจากความคิดเหล่านี้นะครับ ในพระคริสต์เราไม่ต้องแบกถุงและหินแล้วนะครับ เราสะอาด เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์! เราได้รับการเรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จากการกระทำผิดใดๆ อย่างไร ทำไม? ใคร?น่ะหรือครับ ก็เพราะการเสียสละและชัยชนะของพระเยซูและอำนาจการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไงล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ ที่ยึดติดอยู่กับอดีต ทำลายปัจจุบัน และทำให้อนาคตของข้าพระองค์มัวหมอง ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะอยู่ในโลกที่มักบอกว่า "ฉันเคยเป็น..." ขอให้ข้าพระองค์กล้าที่จะเชื่อว่าพระองค์ได้ให้อดีตของข้าพระองค์อยู่ในที่ที่เหมาะสมและพระองค์ต้องการที่จะทำสิ่งที่เป็นสง่าราศีในข้าพระองค์วันนี้ และสิ่งที่สง่างามที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์และนำความรอดมาให้ข้าพระองค์! อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น