ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นักเทศน์ชาวเยอรมัน Dietrich Bonhoeffer กล่าวว่ามากกว่า 50 ปีมาแล้ว ที่คนไม่เห็นค่าของพระคุณ ผมสงสัยว่าเขาจะพูดยังไงในวันนี้ ผมสนใจพระคุณนะครับ แต่ผมก็กลัวค่าใช้จ่ายโดยที่จะต้องจ่ายให้ได้มาด้วย ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมชีวิตอย่างเรา มักจะร้องขอพระคุณแต่ก็ไม่ได้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับผู้ที่ให้พระคุณนั้นเลย พระคำของพระเจ้าที่ผ่านมาทางซามูเอลนั้นแทงใจดำเรา แต่ผมก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะนึกถึงรวมไปด้วยเมื่อนึกถึงพระคุณ พระคุณที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงเรา ทำให้เรามีสง่าราศีและเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้น ถ้าไม่เป็นแบบนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าพระคุณก็ไร้อำนาจและไม่เป็นจริง เปาโลเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นรูปแบบศาสนาที่ปฏิเสธฤทธานุภาพที่แท้จริงของพระเจ้า ภายในเรา (2 ทิโมธี 3:5) ให้เราหันกลับมาเชื่อฟังและเชื่อในพระคุณกันนะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ผิดหวังกับบาปของข้าพระองค์ แต่พระคุณของพระองค์ยังคงหลั่งไหลและครอบคลุมไว้ แต่พระบิดา ข้าพระองค์ไม่เคยต้องการที่จะเข้าใจไปเองในเรื่องของพระคุณ พระองค์และตัวข้าพระองค์เองรู้การต่อสู้ที่ลึกที่สุดของข้าพระองค์ และสิ่งที่ข้าพระองค์อยากยอมแพ้ ขอทรงโปรดทำให้ข้าพระองค์บริบูรณ์โดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงเปลี่ยนข้าพระองค์ที่จะเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด องค์พระเยซูมากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น