ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลรู้ว่าเขากำลังอยู่ในสงครามต่อสู้กับอำนาจวิญญาณต่างๆ ที่ต่อต้านพระเจ้า (เอเฟซัส 6:10-12) ในขณะที่อำนาจเหล่านี้อาจมีอิทธิพลในโลกนี้มาก เปาโลยืนหยัดว่าการหลอกลวงของซาตานจะไม่ปกครองคริสตจักรของพระเจ้า เขายึดมั่นในความจริง ทั้งๆที่อยู่ในยุคที่หมกมุ่นอยู่กับพระหลายองค์ ความเชื่อและตัวเลือกที่หลากหลาย เราจะระมัดระวังได้แบบนั้นไหมในยุคของเราและในวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความแตกต่างในเรื่องเดียวกัน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงโปรดยกโทษให้เราที่ขาดความระมัดระวังจิตวิญญาณและความหวาดกลัวในโลกที่เต็มไปด้วยความคิดต่างๆมากมาย ให้เราร้อนรนโดยพระวิญญาณของพระองค์ที่พูดความจริงด้วยความรัก ให้เรารู้ว่าเป็นความผิดที่ไปเผชิญหน้ากับความคิดที่เป็นอันตรายต่อความเชื่อ ความชอบธรรมและความจริงด้วยสติปัญญาที่มาจากพระองค์ กระตุ้นเราจากความขี้เกียจเฉื่อยชาของเราและขอทรงเรียกให้เราเป็นคนบริสุทธิ์และมุ่งมั่นอีกครั้ง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น