ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราก็เหมือนพระจันทร์ สง่าราศีที่เราแสดงออกมาก็คือการสะท้อนให้เห็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมในชีวิตของเรา ซึ่งไม่ได้เป็นแสงที่ส่องมาจากภายในเราแต่มาจากการที่เราเป็นพระพรให้กับคนอื่นต่างหาก ให้เรามองที่พระเจ้าเพื่อเราจะเห็นความหวัง กำลัง คุณค่า รากฐาน ความมั่นคง และแสงสว่างของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์และมองไปที่พระองค์ ขอทรงอยู่ใกล้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ต้องเจอกับการท้าทายและสิ่งล่อลวงต่างๆ ขออย่าให้สิ่งชั่วร้ายนำความอับอายมาสู่ข้าพระองค์ เพราะความบาปและความอ่อนแอของข้าพระองค์ ขอทรงมีชัยชนะเหนือความชั่วร้ายในชีวิตของข้าพระองค์เพื่อสง่าราศีของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น