ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความสงบสุข เป็นมากกว่าความปราถนาที่อยากให้คนไม่ทะเลาะกัน เข้ากันได้ ทุกสิ่งอยู่ในความสงบ เปาโลอธิบายถึงความสงบสุขกับพระเจ้า ซึ่งเป็นมากกว่าเพียงแค่ความปรารถนาให้มีความสงบและไม่มีความขัดแย้ง พระเยซูได้ทำให้เรามีความสงบสุขในพระเจ้าผ่านการเชื่อฟังที่เสียสละของพระองค์ ใช่แล้วครับ พระเจ้าให้ได้โดยพระคุณของพระองค์ พระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะมีความสงบสุขเพราะพระคุณของพระองค์ แต่เพราะความสงบสุขนี้เชื่อมโยงกับพระองค์และลักษณะของพระองค์ เราสามารถชื่นชมยินดีและรอคอยพระสิริของพระเจ้าที่มีสง่าราศีของเรา

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับของขวัญแห่งพระคุณในพระเยซู ที่ทรงให้ข้าพระองค์มีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ เพื่อที่ข้าพระองค์จะยืนหยัด มั่นคง และกล้าที่จะอยู่เพื่อพระองค์ ด้วยชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุข อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น