ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูบอกเปโตรว่า"ผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยดาบจะตายด้วยดาบ" ความรุนแรงก่อให้เกิดแต่ความรุนแรง คนที่ใช้ความรุนแรงก็จะเจอแต่ความขมขื่นจากการกระทำรุนแรง ในข้อนี้ กษัตริย์โซโลมอนกำลังบอกอย่างจริงจังในเรื่องเดียวกันนี้ แต่ได้เพิ่มอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ พระพรมาสู่คนชอบธรรม และเราก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหว่าน

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอทรงโปรดอวยพระพรข้าพระองค์ด้วยความชอบธรรม ไม่เพียงแต่ด้วยพระเมตตาและพระคุณของพระองค์ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงจิตใจของข้าพระองค์ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น