ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีน้อยคนที่จะได้ยินเสียงของคนทุกข์ยาก หรือตอบสนองต่อความยากลำบากของผู้ที่ถูกข่มเหง ถ้าเราจะเป็นลูกที่แท้จริงของพระเจ้า เราต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่พระองค์เห็นค่าด้วย เรามีหน้าที่ต้องตามหาลูกแกะที่หลงหายของพระองค์ ขอให้เราช่วยคนที่อยู่รอบข้างเราที่ต้องการความช่วยเหลือรู้ว่าเมื่อพวกเขาร้องขอต่อพระเจ้า พระเจ้าจะไม่ลืมพวกเขา ขอให้เราเป็นเครื่องมือในการส่งข่าวดีเรื่องพระคุณของพระเจ้านะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงสง่างามและบริสุทธิ์ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ ให้เป็นเครื่องมือส่งข่าวดีเรื่องพระคุณของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น