ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ประธานาธิบดี กษัตริย์ และผู้ปกครองทั้งหลาย ย่อมมีคนที่"ฉลาด" และมีที่ปรึกษาด้านการทูตอยู่ใกล้ๆ หลายคนยังมีคนที่มีอำนาจและมั่งคั่งอยู่ใกล้ตัวด้วย อย่างไรก็ตาม มีเพียงกษัตริย์ผู้เดียวแห่งประชาชาติทั้งหลาย ผู้เดียวที่ในที่สุดแล้วจะปกครองทุกคนโลกนี้ ไม่มีใครเทียบกับพระองค์ได้ วันหนึ่งทุกสิ่งมีชีวิต ทั้งใหญ่และเล็ก จะก้มกราบลงและถวายเกียรติแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ ให้เราทำแบบนั้นเสียแต่วันนี้กันเถอะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดา พระองค์ทรงควรค่ากับพระสิริและอำนาจ ไม่มีใครมาเทียบแข่งกับพระองค์ได้ ทั้งในความเป็นจริงหรือในใจของข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการอวยพรข้าพระองค์ด้วยพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์ไม่แน่ใจมากนักว่า ทำไมพระองค์ต้องใส่ใจข้าพระองค์ ในเมื่อพระองค์มีอำนาจและความยิ่งใหญ่ แต่ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ ขอบพระคุณที่รับข้าพระองค์เข้าไปในครอบครัวของพระองค์ โดยพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับความบริสุทธิ์ ความมีสง่าราศี และความชอบธรรมที่พระองค์ได้เทลงมาให้แก่ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น