ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่เห็นพระองค์หรอกครับ แต่ผมรู้ว่าพระองค์อยู่ด้วย ทูตสวรรค์องค์เดียวกันกับที่ช่วยอิสราเอลให้รอดจากศัตรูของพวกเขา ก็กำลังช่วยสู้ให้เราชนะสงครามฝ่ายจิตวิญญาณที่อยู่รอบตัวคุณกับผมนะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอให้ข้าพระองค์มีความเชื่อที่จะเชื่อว่าทูตสวรรค์ของพระองค์อยู่รอบๆ เพื่อที่จะทำให้ข้าพระองค์ไปถึงพระองค์ด้วยสง่าราศีและความชื่นชมยินดี ขอบพระคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น