ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเสพติด มาจาก "การโหยหาพระเจ้า แต่ไปหาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง" สดุดีบทที่ 63 เตือนเราว่านี่เป็นความจริง ลึกลงไปในเราก็คือความปรารถนาที่จะแสวงหาพระเจ้าเพราะพระองค์อยู่ไม่ไกลจากเรา และปรารถนาที่จะให้เรารู้จัก (ดูกิจการ 17) แต่บ่อยครั้งที่เมื่อจิตวิญญาณของเราโหยหาพระเจ้ามากที่สุด พระองค์กลับเป็นที่สุดท้ายที่เราไปหา ขอให้เราแสวงหาพระองค์อย่างจริงจังและให้จิตวิญญาณของเราชุ่มชื่นในพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงเติมเต็มใจของข้าพระองค์ด้วยใจที่อยากแสวงหาพระองค์ และขอให้ข้าพระองค์มีความเข้าใจว่าข้าพระองค์กระหายการอยู่ด้วยของพระองค์ ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์มักจะพยายามบรรเทาความหิวกระหายของตัวเองในสิ่งที่ไม่สามารถทำให้ข้าพระองค์พอใจได้ ในวันนี้ข้าพระองค์สัญญาว่าจะรู้ว่าอะไรที่เป็นความพึงพอใจแค่ชั่วคราวและไม่จริง ข้าพระองค์สัญญาที่จะติดตามพระองค์และน้ำพระทัยของพระองค์ ผ่านพระคำและพระวิญญาณของพระองค์ จนกว่าข้าพระองค์จะพักในสง่าราศีและพระสิริของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น