ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นการง่ายที่เราจะพูดแสดงความคิดเห็น เพราะมันสนุกที่พูดออกไปโดยไม่ต้องคิดอะไรมาก แบบไม่มีสาระ แต่อย่างไรก็ตาม การพูดของเราสามารถเป็นสิ่งที่กั้นเราจากการเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้าได้ ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ มีประสบการณ์มามากเท่าใด ถ้าเราฉลาด เราจะยอมรับพระประสงค์อันชอบธรรมของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ทรงรู้ความคิดและจิตใจ ขอทรงประทานจิตใจที่กระหายในการเชื่อฟังพระองค์และทำให้พระองค์พอพระทัยด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น