ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางมุมในเรื่องของความเชื่อเราก็ไม่สามารถอธิบายได้ แต่สัมผัสและรู้ได้โดยการกระทำ ลองชิมองค์เจ้าชีวิต ลองเข้ามาสัมผัสถึงความดีของพระองค์ พึ่งพาในพระคุณของพระองค์ เข้ามาลี้ภัยในพระองค์ พระองค์อวยพระเราให้เรารู้ว่าพระองค์อยู่ใกล้ๆ และเราสามารถลี้ภัยอันตรายในชีวิตและความกลัวต่างๆ ได้ในพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รู้จักพระองค์มากขึ้น ขอทรงเปิดใจข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้ฝากชีวิตไว้ให้พระองค์ดูแลอย่างเต็มที่มากขึ้น ขอทรงเปิดตาข้าพระองค์ให้เห็นว่าพระองค์นั้นทรงสง่างามเพียงใด ไม่ใช่เพื่อให้ข้าพระองค์ประทับใจ แต่เพื่อที่ข้าพระองค์จะเข้าร่วมในสง่าราศีของพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงดี ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น