ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลายอย่าง คุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นเมื่อไร คุณไม่รู้หรอกว่าภัยพิบัติครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไร ในโลกที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและการก่อการร้าย ไม่มีใครรู้เลยว่าความโหดร้ายน่ากลัวครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ดังนั้นเราจะทำอย่างไรเมื่อเราไม่สามารถแน่ใจในสถานการณ์ของเราได้เลย เราเข้าพักภายใต้ปีกของผู้ที่อยู่เหนือทุกสถานการณ์! เรามีความเชื่อมั่นในพระบิดาของเราที่ได้สัญญาว่าจะนำเราไปหาพระองค์ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ ... ในโลกของเรา ... และต่อร่างกายของเรา ชีวิตของเราจะถูกซ่อนไว้กับพระบิดาของเราเพราะเราได้เข้าร่วมในพระคริสต์ พระองค์เป็นที่ลี้ภัยของเรา! ปีกของพระองค์เป็นที่พักพิงของเรา!

คำอธิษฐาน

พระบิดา จะมีคำพูดใดที่ข้าพระองค์จะถวายแด่พระองค์ได้เพียงพอกับการขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์สำหรับการช่วยเหลือของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าความตาย? พระองค์เป็นอัลฟาและโอเมก้า เป็นพระเจ้าทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต พระองค์เป็นพ่อ อับบา ของข้าพระองค์ที่ได้รับข้าพระองค์เข้ามาและทำให้ข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์ ข้าพระองค์วางความไว้วางใจ ความหวัง และอนาคตของข้าพระองค์ไว้ในพระองค์ และข้าพระองค์จะไม่กลัว ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ลี้ภัยใต้ปีกของพระองค์ได้! สรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น