ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตนี้ช่างเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน สิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ คุณไม่มีวันรู้หรอกว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ในโลกที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและการก่อการร้าย ไม่มีใครรู้เลยว่าความโหดร้ายป่าเถื่อนจะเกิดขึ้นตอนไหน แล้วเราจะทำยังไงดีกับสถานการณ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นี้ ก็ให้เราเข้าไปหลยภัยอยู่ใต้ปีกของผู้ที่อยู่เหนือทุกสถานการณ์สิ เรามีความเชื่อมั่นในพระบิดาของเราที่ได้สัญญาว่าจะนำเราไปหาพระองค์ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ ... ในโลกของเรา ... และต่อร่างกายของเรา ชีวิตของเราจะถูกซ่อนไว้กับพระบิดาของเรา เพราะเราได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของพระคริสต์ พระองค์เป็นที่ลี้ภัยของเรา ปีกของพระองค์เป็นที่หลบภัยของเรา

Thoughts on Today's Verse...

Life is filled with many uncertainties. You never know when something unexpected is going to happen. You have no idea when the next disaster will strike. In a world filled with hate and terrorism, none of us has a clue when the next horrible atrocity will take place. So what do we do when we can't be sure of our circumstances? We take shelter under the wing of the One who is above all circumstances! We take assurance in our Father who has promised to bring us to himself no matter what may happen today ... in our world ... and to our bodies. Our lives are hidden with our Father because we've been joined to Christ. He is our Refuge! His wings are our shelter!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระบิดา ข้าพเจ้าจะหาคำใดที่คู่ควรกับคำขอบคุณและคำสรรเสริญพระองค์ได้ สำหรับการช่วยกู้ของพระองค์ที่อยู่เหนือความตาย พระองค์เป็นอัลฟาและโอเมก้า เป็นพระเจ้าทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต พระองค์เป็นอับบา พ่อของข้าพเจ้า ที่ได้รับข้าพเจ้าเป็นลูกและทำให้ข้าพเจ้าเป็นของพระองค์เอง ข้าพเจ้าฝากความไว้วางใจ ความหวัง และอนาคตของข้าพเจ้าไว้ในพระองค์ และจะไม่กลัว ข้าพเจ้าจะหลบภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ สรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, what words can I offer that are sufficient to thank and praise you for your deliverance that is greater than death? You are the Alpha and the Omega. You are the God who was and is and is to come. You are my Abba Father, who has adopted me and made me your own. I place my trust, my hope, and future in you and I will not be afraid. I find my refuge under your wings! All praise to you in the name of Jesus. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 91:4

ความคิดเห็น