ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชาวต่างชาติได้เตือนสติกษัตริย์โซโลมอนว่า ที่พระองค์เป็นกษัตริย์อยู่ทุกวันนี้ ก็เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า และที่พระเจ้าวางพระองค์อยู่ตรงจุดนี้ ก็เพื่อจะมีชีวิตที่ทำตามใจพระเจ้าและสำแดงลักษณะของพระเจ้าออกมาให้เห็นในทุกสิ่งที่พระองค์ทำ พวกเราก็เหมือนกัน ให้ใช้ชีวิตให้สมกับคนที่ได้รับการไถ่ไว้แล้ว ตามที่พระเจ้าได้วางแผนให้เราเป็น

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่อยู่บนสรวงสวรรค์ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้าด้วยพระคุณของพระองค์ องค์เจ้าชีวิตเจ้าข้า โปรดเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าที่จะสำนึกและใช้ชีวิตให้สมกับผู้ที่ได้รับการไถ่แล้ว ตามที่พระองค์ได้สร้างข้าพเจ้ามา อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น