ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราควรนมัสการพระเจ้าด้วยความยำเกรง เพราะพระองค์เป็นไฟที่เผาผลาญ! อืม...หมายความว่าอย่างไรครับ?เป็นการเน้นถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์หรือไม่ครับ เป็นการเตือนถึงการพิพากษาหรือเปล่าครับ? นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ไหมครับ? ใช่ครับ ใช่แล้ว! คุณเห็นไหมครับ ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และชอบธรรม ความไม่สมบูรณ์แบบของเรา ข้อบกพร่อง ความล้มเหลว และความผิดบาปของเรา เห็นได้อย่างโจ่งแจ้งเมื่อเทียบกับความสมบูรณ์แบบของพระองค์ แต่แทนที่จะทำลายเราด้วยไฟบริสุทธิ์ของพระองค์ พระองค์สร้างเราขึ้นมาใหม่และทำให้เราสะอาดมากกว่าที่เราเคยเป็น ดังนั้นไม่เพียงแค่เราสามารถเข้าใกล้พระองค์ เพราะพระเยซูเท่านั้น เราสามารถอยู่ใกล้พระองค์ในขณะที่เราใช้ชีวิตตามพระเยซูในโลกของเรา (ดูฮีบรู 13) เพื่อนๆ ที่รักครับ นี่เป็นการนมัสการพระเจ้าด้วยความยำเกรงที่ดีที่สุด!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์สำหรับความบาป การขาดความกล้าหาญและความเชื่อที่ไม่เข้มแข็งของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่พระองค์ไม่ให้ได้เพียงความบริสุทธิ์ของพระองค์ แต่ทรงเสียสละพระบุตรของพระองค์ มาเพื่อทำให้เราสมบูรณ์และชำระข้าพระองค์โดยพระคุณของพระองค์ เพื่อให้ข้าพระองค์สามารถอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้ เมื่อข้าพระองค์ ใช้ชีวิตในสัปดาห์นี้ ขอให้ความบริสุทธิ์ของพระองค์ได้รับการสรรเสริญจากการกระทำของข้าพระองค์ และสะท้อนให้เห็นในลักษณะนิสัยของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าของข้าพระองค์และพระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น