ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณไม่รู้สึกชื่นชมข้อความที่ว่า "ในวิหารอันสง่างามของพระองค์" และอยากที่จะเห็นความงดงามนั้นหรือครับ?ทำให้นึกถึงการเผชิญหน้าของอิสยาห์กับพระเจ้าในอิสยาห์บทที่ 6 หรือนิมิตรของยอห์นเกี่ยวกับพระเยซูในวิวรณ์บทที่ 1 ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเราได้รู้จักลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้าคือสง่าราศีและความบริสุทธิ์ของพระองค์ ซึ่งอธิบายได้เพียงว่างดงามเจิดจรัส! การตอบสนองที่เหมาะสมของเรามีเพียงอย่างเดียวคือ เข้าร่วมกับเหล่าทูตสวรรค์ในอิสยาห์บทที่ 6 และผู้อาวุโส 24 ท่านที่อยู่รอบบัลลังก์ในวิวรณ์ และนมัสการพระเจ้าและร้องต่อพระองค์ว่า "บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ เป็นพระเจ้าผู้ทรงอำนาจ ทั่วโลกเต็มไปด้วยความสง่าราศีของพระองค์"

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงบริสุทธิ์ มากกว่าที่ใจของข้าพระองค์จะสามารถเข้าใจ หรือจินตนาการของข้าพระองค์จะฝันได้ ข้าพระองค์นมัสการและสรรเสริญพระองค์ เพราะพระสิริ ฤทธานุภาพ พระคุณ และความเมตตาของพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยวันที่ข้าพระองค์จะสามารถมองเห็นความงดงามของพระองค์ด้วยตาของข้าพระองค์เอง และเข้าร่วมกับเหล่าทูตสวรรค์และผู้อาวุโสทั้ง 24 ท่าน ในการนมัสการและสรรเสริญที่ไม่มีที่สิ้นสุด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น