ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีบทบาทหน้าที่อื่นในฐานะพ่อแม่ที่จะสำคัญไปกว่านี้ไหมครับ ให้เราแน่ใจว่าในชีวิตที่วุ่นวาย เราจะไม่ลืมสิ่งสำคัญที่พระเจ้าให้ไว้กับเราในฐานะพ่อแม่ ครูและเพื่อน ที่เราจะทำในชีวิตของลูกๆหลานๆ

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าองค์เจ้าชีวิต พระผู้ช่วยให้รอด ขอทรงให้ใจของข้าพระองค์ตั้งมั่นในสิ่งที่พระองค์ให้ความสำคัญ คือในชีวิตของเด็กๆ ในชีวิตของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น