ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การที่จะบอกความลับในใจของเรากับใครสักคนเป็นเรื่องที่ยากมาก เราต้องการที่จะเก็บซ่อนความล้มเหลว ความอับอาย และความผิดบาปของเราไว้เป็นความลับ เรากลัวว่าคนอื่นจะปฏิเสธเราและเราจะอับอาย ถ้าใครรู้ความลับในใจของเรา เราอาจจะซ่อนความบาปได้ แต่เราไม่สามารถซ่อนความบาปจากพระบิดาได้ บาปที่ซ่อนอยู่ทำลายจิตใจของเราและทำให้เราแยกจากพระเจ้า ผู้ที่จะให้อภัยเราและช่วยให้เราสามารถเอาชนะมันได้ ถ้าเพียงแต่เราจะเปิดใจรับรู้ว่าพระองค์ปรารถนาที่จะเป็นที่ลี้ภัยของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักและพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ในวันนี้ข้าพระองค์อยากจะสารภาพหลายสิ่งหลายอย่างในหัวใจของข้าพระองค์ พระบิดา ข้าพระองค์กลัวที่คนอื่นๆ ที่จะรู้ว่าข้าพระองค์ได้ทำ ... (สารภาพบาปที่เป็นความลับและน่าอับอายที่สุดต่อพระเจ้า) พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์ได้ทำบาปและขอให้พระองค์ยกโทษให้ที่... (สารภาพบาปที่คนอื่นอาจจะไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ซาตานใช้ในการทำให้ความซื่อสัตย์ของเราที่มีต่อพระเจ้าน้อยลง) พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ข้าพระองค์กังวลเกี่ยวกับ ... (สารภาพสิ่งที่ทำให้คุณกังวลและวางไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า) พระองค์ผู้เดียวเป็นที่ลี้ภัยและเป็นความเข้มแข็งแรงของข้าพระองค์ ข้าพพระองค์วางใจที่จะสารภาพสิ่งเหล่านี้กับพระองค์ และขอให้พระองค์ให้ความเข้มแข็งแก่ข้าพระองค์ ด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ข้าพระองค์จะไม่ตกไปในกับดักเดียวกันนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น