ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นคำท้าทายที่งดงามจริงๆ ยิ่งสวยงามกว่านั้นก็คือ คำสัญญาที่พระเจ้าบอกว่า พระองค์จะไถพรวนจิตใจของเราเมื่อเราแสวงหาพระองค์ พระองค์จะเทพระพรและความชอบธรรมมาสู่ใจเราเมื่อเราไล่ล่าความชอบธรรมของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

What a beautiful challenge! Even more beautiful is the promise that God will help us break up the unplowed ground in our hearts as we seek him. He will pour out his blessings and his righteousness on us as we pursue his righteousness.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด โปรดใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำให้จิตใจของข้าพเจ้าบริสุทธิ์และได้รับการไถพรวนจนอ่อนลงและทำตามใจพระองค์ และมีความรักความเมตตาต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วย โปรดทำให้จิตใจของข้าพเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์สำหรับพระวิญญาณของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O Lord Most High, use your Holy Spirit to purify and cultivate my heart so that it is soft and receptive to your will and compassionate to those in need. Make it a holy place for your Spirit to live. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โฮเชยา 10:12

ความคิดเห็น