ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นคำท้าทายที่งดงามจริงๆ ยิ่งสวยงามกว่านั้นก็คือ คำสัญญาที่พระเจ้าบอกว่า พระองค์จะไถพรวนจิตใจของเราเมื่อเราแสวงหาพระองค์ พระองค์จะเทพระพรและความชอบธรรมมาสู่ใจเราเมื่อเราไล่ล่าความชอบธรรมของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด โปรดใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำให้จิตใจของข้าพเจ้าบริสุทธิ์และได้รับการไถพรวนจนอ่อนลงและทำตามใจพระองค์ และมีความรักความเมตตาต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วย โปรดทำให้จิตใจของข้าพเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์สำหรับพระวิญญาณของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น