ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเตือนเราว่าคำพูดและวิธีที่เราใช้คำพูดจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเรา ไม่มีอะไรทำให้ชีวิตที่สดใสจบลงได้เร็วเท่ากับคำพูดชั่วร้ายและคำโกหก มันปลดปล่อยพลังแห่งการหลอกลวงและการทำลายที่เราไม่สามารถควบคุมได้ พลังแห่งความชั่วร้ายนี้ ไม่เพียงแต่ทำลายคนที่เราพูดถึง หรือคนที่เราพูดด้วย แต่มันจะสะท้อนย้อนกลับมาหาเราและนำความหายนะมาสู่ชีวิตของเราด้วย มาเป็นคนที่พูดแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง ที่ดี ที่บริสุทธิ์ ที่แท้จริง และที่เป็นพระพรกับคนอื่นกันเถอะ (เอเฟซัส 4:20-5:12)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม โปรดชำระจิตใจของข้าพเจ้าให้สะอาดหมดจด ปราศจากคำพูดที่หลอกลวง ใส่ร้าย หยาบคาย ชั่วร้าย ไม่เป็นความจริง พูดเกินจริง บิดเบือน เป็นอุบายและคำพูดที่ทำร้ายจิตใจ ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ถ้อยคำจากปากและแรงจูงใจในจิตใจของข้าพเจ้า ทำให้พระองค์พอใจด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น