ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันเป็นเรื่องยากที่จะท้อใจ เมื่อความชั่วร้ายและคนชั่วไม่ได้รับผลจากการกระทำสิ่งที่เลวทราม ในทุกทวีปมีสิ่งที่รบกวนจิตใจคริสเตียนทั่วโลก เกี่ยวกับปัญหาการกระทำความชั่วร้ายที่มีอยู่ในมุมของโลก มีการละเมิดอำนาจและข่มเหงผู้ที่เป็นคนของพระเจ้า ผู้เชื่อทั้งหลายจากทุกมุมโลกครับ ให้เรามาร่วมกันขอให้พระเจ้าที่จะเข้าไปจัดการกับสิ่งเหล่านั้นโดยวิธีที่ชัดเจนและเด็ดขาด และทำให้ความรุนแรงและความชั่วร้ายสิ้นสุดลง!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอทรงโปรดทำลายอำนาจของความชั่วร้ายที่ปกครองในโลกของเรา และขอให้ความชั่วร้ายสิ้นสุดลง ขอทรงกระทำให้เห็นชัดว่าการล่มสลายของอำนาจชั่วร้ายอยู่ในมือของพระเยซู องค์พระเยซูเจ้า ขอทรงทำลายอำนาจที่คั่นระหว่างพระเจ้ากับเรา และนำไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยสง่าราศีไปสู่ความรุ่งโรจน์นิรันดร์แห่งแผ่นดินของพระองค์ ขอพระสิริมีแด่พระองค์ องค์พระเยซู อธิษฐานในพระนามพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น