ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนที่เราเจอกับการยั่วยวนหรือการทดลองนั้น พระเจ้าสัญญาที่จะทำสองอย่างให้กับเรา คือ (1) ให้ทางออก และ (2) ให้อำนาจที่จะยืนหยัดในการทดลองนั้น คุณว่าคำสัญญานี้เชื่อถือได้ไหม แน่นอน เพราะพระเยซูก็ใช้อำนาจนี้ตอนถูกทดลอง พระเจ้าเองก็สัญญาว่าจะให้อำนาจนี้แก่เรา และพี่น้องของเราก็ชนะการทดลองได้ด้วยอำนาจนี้ แต่เราต้องเข้าใจนะว่า ที่พระเจ้าให้ทางออกนั้น ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจอะเจอกับการท้าทาย หรือความทุกข์ยากลำบาก เพราะอุปนิสัยที่ดีนั้น จะเกิดจากการที่เราไม่ยอมแพ้ และยืนหยัดในความเชื่อระหว่างการทดลองนั้น พระเจ้าจะให้ทางออกกับเราแน่ แต่ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็อยากจะสร้างอุปนิสัยที่ดีที่บริสุทธิ์ให้กับเราด้วย พระเจ้าจะทำอย่างไรนั้น ก็เป็นเรื่องของพระเจ้า แต่เรื่องของเราคือ เราต้องเลือกที่จะยืนหยัดในความเชื่อนั้น (โรม 5:1-5; 1 เปโตร 1:7)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่ได้จัดเตรียมทางออกไว้ให้ ตอนที่ข้าพเจ้าเผชิญกับการทดลอง และให้อำนาจที่จะมีชัยเหนือมัน โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าจำนนต่อการทดลองและหลงไปทำบาป โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้าไม่ขวนขวายที่จะหาทางออกนั้น โปรดชำระและฟื้นฟูให้ข้าพเจ้าสัตย์ซื่อ และเป็นคนที่ใช้การได้ เพื่อเห็นแก่พระองค์และอาณาจักรของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น