ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อย่าทำตามอย่างคนในโลกนี้ โอ้โห ยากนะครับที่จะปฏิบัติตาม ข้อความนี้เตือนเราว่าความคิดเป็นหนึ่งในสถานที่ของสงครามทางจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สุด คิดไม่ดีก็ยิ่งแย่มากขึ้น และอันตรายเพราะเรารับเอาข้อความที่บิดเบือนความจริงและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง แทนที่เราจะทำตัวเหมือนกับคนในโลก ให้เรารับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเสียใหม่ และทำในสิ่งที่เปาโลบอกว่าเขาได้ทำ คือใช้ทุกความคิด ทุกคำพูด และทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ เรามักจะคิดว่าการให้สิบลด คือการให้ร้อยละสิบของเงินของเรา แต่การให้สิบลด มีความสำคัญกว่านั้น คือการให้สิบเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ความคิดของเราจดจ่ออยู่กับพระเจ้า!

Thoughts on Today's Verse...

Don't be molded by the world. Wow, isn't that a tough one to obey. It's a reminder that what we think is one of the places of greatest spiritual warfare. Sloppy thinking is more than sloppy, it's dangerous because we are fed messages constantly that distort God's truth and holy values. But rather than being incensed by the world acting like the world, let's be transformed by renewing our minds and doing what Paul said he did — take every thought, every word, captive for Christ. We often think a tithe is giving ten percent of our money, but an even more vital tithe is giving ten percent of our totally undivided thought time to the things of God!

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงปกป้องจิตวิญญาณของข้าพระองค์จากความยะโสในใจของข้าพระองค์ ขอทรงอย่าให้ใจของข้าพระองค์แข็งกระด้าง และขออย่าให้ข้าพระองค์มีความคิดจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่สำคัญมากเกินไป ขอทรงโปรดสอนข้าพระองค์ในใจของข้าพระองค์ว่าอะไรที่เกี่ยวกับงานของพระบิดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของความคิดของข้าพระองค์! อธิษฐานในพระนามพระเยซู ผู้เป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าพระองค์ที่รู้และใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยพระองค์ อาเมน

My Prayer...

O Lord, please guard my soul from pride, my heart from callousness, and my mind from too much focus on unimportant things and not enough on your things. Teach me in my heart what it means to be about my Father's business, especially in the world of my thoughts! In the name of Jesus, my greatest example of one who knew and lived your will, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 12:2

ความคิดเห็น