ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อย่าให้โลกนี้หลอมเราหรือทำตามอย่างคนในโลกนี้ โอ้โห มันยากมาก มันเตือนให้เรารู้ว่า ความคิดของเรานี่แหละ ที่เป็นสนามรบฝ่ายจิตวิญญาณที่น่ากลัวที่สุด ตอนเราคิดไม่ดี มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น แต่มันอันตรายมากเพราะเรากำลังใส่ข้อความที่บิดเบือนความจริงและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้าไปอยู่ตลอดเวลา แทนที่เราจะทำตัวเหมือนกับคนในโลก ให้เรารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเสียใหม่ และทำในสิ่งที่เปาโลบอกว่าเขาทำ คือจับทุกความคิด และทุกคำพูด มาอยู่ใต้พระคริสต์ เรามักจะคิดว่าการให้สิบลด คือพูดถึงเรื่องของเงินที่หักไว้สิบเปอร์เซ็นต์ให้กับพระเจ้า แต่ความจริงแล้วมันยังหมายถึง การแบ่งเวลาทั้งหมดที่จดจ่ออยู่กับพระเจ้าออกมาสิบเปอร์เซ็นต์ เพื่อเอาไปทำกิจการงานต่างๆของพระเจ้าด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดปกป้องจิตวิญญาณของข้าพเจ้าจากความหยิ่งยโส และใจของข้าพเจ้าจากความแข็งกระด้าง และความคิดของข้าพเจ้าจากการจดจ่ออยู่กับเรื่องไร้สาระแทนที่จะเป็นเรื่องของพระองค์ โปรดสอนใจของข้าพเจ้าให้รู้เกี่ยวกับกิจการงานของพระบิดา โดยเฉพาะในโลกของความคิดของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู ผู้เป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าพเจ้าที่รู้จักและใช้ชีวิตตามใจพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น