ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระเจ้า ความหลากหลายและสร้างสรรค์ของพระเจ้า เราสามารถมองจากสิ่งสวยงามต่างๆ ในจักรวาลของเรานี้ โลกนี้ไม่ใช่ของเรา แต่พระบิดาทรงเลือกที่จะแบ่งปันให้เราเป็นของประทานอย่างหนึ่งที่ทรงให้กับเรา พระผู้สร้างของเราเลือกที่จะให้เราได้เห็นฤดูกาลต่างๆ ในแต่ละปี ได้เห็นแสงสีต่างๆ เวลาพระอาทิตย์ตกดินและในเวลาเช้าในแต่ละววัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้เราเห็นว่าพระเจ้าชอบความสวยงาม ความหลากหลาย ชอบสิ่งที่มั่นคงและชอบสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ นอกจากสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้างและให้แก่เราแล้ว พระองค์ยังให้เราเป็นลูกของพระองค์ที่มีเกียรติด้วย แม้เราทุกคนจะแตกต่างกัน พระเจ้าก็ได้สร้างเราแต่ละคนตามลักษณะของพระองค์ เราเป็นผู้สวมใส่พระลักษณะของพระเจ้า ทุกคนแต่ละคนมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า ทุกสิ่งในจักรวาลเป็นของพระเจ้า แต่ในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์เลือกที่จะรู้จักเราแต่ละคนอย่างใกล้ชิด เพื่อนๆ ครับ นี่เป็นพระคุณที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงรักเราแต่ละคนด้วยความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด และทรงทำให้จักรวาลนี้ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้

คำอธิษฐาน

พระเจ้า องค์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ จักรวาลนี้เป็นของพระองค์ พระองค์ทรงทำให้คงอยู่ด้วยพระคำที่มีฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ทุกสิ่งที่ทรงสร้างทำให้เราเห็นชัดเจนถึงฤทธานุภาพ และการสร้างสรรค์ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์อธิษฐานด้วยความยำเกรงต่อพระองค์ เพราะพระองค์เป็นอับบา พระบิดาผู้ซึ่งรับข้าพระองค์เข้าไปอยู่ต่อหน้าพระองค์ ขอบพระคุณที่พระองค์ใช้ความยิ่งใหญ่ของพระองค์และอำนาจของพระองค์ที่จะอวยพระเรา และให้เราได้อยู่ในโลกที่ยอดเยี่ยมนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น