ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระเจ้า ความหลากหลายและการสร้างสรรค์ของพระเจ้า เราสามารถเห็นได้จากสิ่งสวยงามอันน่าทึ่งทั้งหลายในจักรวาลนี้ โลกนี้ไม่ใช่ของเรา แต่พระบิดาทรงเลือกที่จะแบ่งปันสิ่งต่างๆเหล่านี้กับเรา เป็นหนึ่งในของขวัญมากมายที่พระองค์ให้กับเรา พระผู้สร้างของเราเลือกที่จะให้เราได้เห็นฤดูกาลต่างๆ ในแต่ละปี ได้เห็นแสงสีต่างๆ เวลาพระอาทิตย์ตกหรือขึ้นในแต่ละวัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้เราเห็นว่าพระเจ้ารักความสวยงาม ชอบความหลากหลาย ชอบสิ่งที่คาดการได้และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง นอกจากสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้างและให้แก่เราแล้ว พระองค์ยังให้เราเป็นลูกของพระองค์ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีด้วย แม้เราแต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่ทุกคนก็ถูกสร้างตามแบบของพระองค์ เราเป็นผู้แบกรับพระลักษณะของพระเจ้า เราแต่ละคนมีค่าในสายตาของพระเจ้า ทุกสิ่งในจักรวาลเป็นของพระยาห์เวห์ แต่ในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์เลือกที่จะสนิทสนมกับพวกเราแต่ละคน เพื่อนๆ ครับ นี่เป็นพระคุณซ้อนพระคุณจากพระยาห์เวห์ ผู้ที่รักเราแต่ละคนด้วยความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด และทรงค้ำจุนจักรวาลนี้อย่างยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ จักรวาลนี้เป็นของพระองค์ พระองค์ทรงค้ำจุนมันด้วยพระคำอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ ทุกสิ่งที่ถูกสร้างนี้ได้ยืนยันถึงฤทธานุภาพอันน่าทึ่งและการสร้างสรรค์อย่างเหนือชั้นของพระองค์ ในฐานะที่พระองค์คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยความยำเกรง เพราะพระองค์เป็นอับบาพ่อ ผู้ที่ยินดีต้อนรับข้าพเจ้าให้มาอยู่กับพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์ใช้สง่าราศีและความยิ่งใหญ่ของพระองค์มาอวยพรเราและให้โลกที่แสนจะน่าอยู่นี้กับเราด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น