ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ใครเป็นเพื่อนสนิทของคุณครับ? เพื่อนที่ดีหายากนะครับในโลกที่มีแต่การทำความรู้จักกันแค่ผิวเผินและความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นแฟ้น "การไปตามกระแส" สามารถหลอกเราได้ว่าเราได้รับการยอมรับ แต่ในเวลาที่มีปัญหา มักจะทำให้เราเจ็บและโดดเดี่ยว การที่จะมีความสัมพันธ์ที่เปิดเผย ซื่อสัตย์ คอยสนับสนุนกันและกัน และมีความรักต่อกัน ต้องมีการลงทุน ขอพระเจ้าที่จะนำคุณไปหาเพื่อนสนิทในครอบครัวของเจ้า ทำงานและรับใช้คนรอบข้างคุณ ฟังการร้องขอของพวกเขา นึกถึงพวกเขาในการอธิษฐานอย่างสัตย์ซื่อ ใช้เวลาในการรับใช้ร่วมกับผู้เชื่อคริสเตียนคนอื่นๆ เข้าร่วมในการศึกษาพระคัมภีร์ หรือกลุ่มที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษากัน เมื่อคุณทำเช่นนี้ ให้ไว้วางใจว่าพระเจ้าจะให้เพื่อนที่ "ร่วมทุกข์ร่วมสุข" กับคุณ การหาเพื่อนนั้นง่าย แต่อาจจะพึ่งพาไม่ได้นะครับ การพัฒนาความเป็นเพื่อนของคริสเตียนคือการลงทุนในความพยายามและเวลานะครับ แต่พวกเขาจะเป็นเพื่อนที่จะอยู่ร่วมกับเราตลอดไป

Thoughts on Today's Verse...

Who are your closest friends? Good friends are hard to come by in a world of superficial acquaintances and shallow relationships. "Hanging with the crowd" can give us a false sense of belonging, but often leaves us wounded and alone in times of trouble. Open, honest, supportive, and loving relationships don't happen without investment. Ask the Lord to lead you to close friends in his family. Minister to and serve those around you. Listen to their requests, faithfully upholding them in prayer. Spend time in Christian service with other servant believers. Join yourself to a Bible study or accountability group. As you do, trust that God will give you that "stick-through-thick-and-thin-friend." Companions are easy to find, but can be unreliable. Development of Christian friends is an investment of effort and time, but they are friends with whom we will share forever.

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับเพื่อนๆ (ชื่อของเพื่อนๆ) พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์เข้าไปในชีวิตของใครสักคนในสัปดาห์นี้ที่ต้องการให้ข้าพระองค์เป็นเพื่อนของเขาหรือเธอ ขอทรงอวยพรทุกคนที่อ่านข้อพระคัมภีร์ของวันนี้ โดยให้พวกเขามีเพื่อนคริสเตียนที่จะช่วยพวกเขาในการเดินของพวกเขากับพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์มาก พระบิดาที่รักสำหรับพระเยซู เพื่อนที่ดีที่สุดของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

Precious God, I thank you for my friends (include the names of friends). Please, dear Father, lead me into the life of someone this week who needs me to be his or her friend. Bless all those who read Today's Verse with a Christian friend that will help them in their walk with you. Thank you so much, dear Father, for my greatest friend, Jesus, in whose name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 18:24

ความคิดเห็น