ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ใครคือเพื่อนสนิทของคุณหรือ เพื่อนที่ดีหายากมากในโลกที่คบกันอย่างผิวเผิน แบบรู้หน้าไม่รู้ใจ "การได้เข้าร่วมกลุ่ม" ทำให้เราเข้าใจไปเองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม แต่พอเกิดปัญหาขึ้น เราก็ถูกทิ้งให้เลียแผลอย่างเดียวดาย ความสัมพันธ์ที่เปิดเผย ซื่อสัตย์ ช่วยเหลือกัน และมีความรักต่อกันนั้น มันต้องมีการลงทุน ขอองค์เจ้าชีวิตให้คุณได้เจอกับเพื่อนสนิทในครอบครัวของพระองค์ ให้มีใจยินดีที่จะรับใช้คนรอบข้าง ให้ใส่ใจฟังคนที่มาขอความช่วยเหลือ ให้อธิษฐานเผื่อคนอื่นอย่างจริงใจ ให้เข้าร่วมประชุมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ ให้เข้าร่วมชั้นเรียนพระคัมภีร์ หรือให้ร่วมกลุ่มที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษากัน เมื่อคุณทำอย่างนี้ ให้เชื่อเถอะว่าพระเจ้าจะให้เพื่อนที่ "ร่วมทุกข์ร่วมสุข" กับคุณ เพื่อนนั้นหาได้ง่ายๆ แต่อาจจะพึ่งพาไม่ได้ การจะได้เพื่อนคริสเตียนที่รู้ใจกันนั้น มันต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและเวลา แต่มันก็คุ้มค่าเพราะเราจะได้เพื่อนที่พึงพากันได้ตลอดไป

Thoughts on Today's Verse...

Who are your closest friends? Good friends are hard to come by in a world of superficial acquaintances and shallow relationships. "Hanging with the crowd" can give us a false sense of belonging, but often leaves us wounded and alone in times of trouble. Open, honest, supportive, and loving relationships don't happen without investment. Ask the Lord to lead you to close friends in his family. Minister to and serve those around you. Listen to their requests, faithfully upholding them in prayer. Spend time in Christian service with other servant believers. Join yourself to a Bible study or accountability group. As you do, trust that God will give you that "stick-through-thick-and-thin-friend." Companions are easy to find, but can be unreliable. Development of Christian friends is an investment of effort and time, but they are friends with whom we will share forever.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เลอค่า ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสำหรับเพื่อนๆ (ชื่อของเพื่อนๆ) พระบิดาที่รัก ในวันนี้โปรดให้ข้าพเจ้าได้เจอะเจอกับคนที่อยากเป็นเพื่อนกับข้าพเจ้า โปรดอวยพรทุกคนที่อ่านข้อพระคัมภีร์ของวันนี้ ให้เจอกับเพื่อนคริสเตียนที่จะช่วยพวกเขาในการเดินไปกับพระองค์ ขอบคุณพระองค์มาก พระบิดาที่รักสำหรับพระเยซูเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า ในนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

Precious God, I thank you for my friends (include the names of friends). Please, dear Father, lead me into the life of someone this week who needs me to be his or her friend. Bless all those who read Today's Verse with a Christian friend that will help them in their walk with you. Thank you so much, dear Father, for my greatest friend, Jesus, in whose name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 18:24

ความคิดเห็น