ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เพื่อนสนิทของคุณเป็นใครหรือ เพื่อนที่ดีหายากมากในโลกที่คบกันอย่างผิวเผินและมีความสัมพันธ์ที่เปราะบางนี้ "การร่วมกลุ่มกัน" ทำให้เราเข้าใจผิดได้ คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม แต่พอเกิดปัญหาขึ้น เราก็ถูกทิ้งให้เลียบาดแผลอย่างเดียวดาย ความสัมพันธ์ที่เปิดเผย ซื่อสัตย์ ช่วยเหลือกัน และมีความรักต่อกันนั้น มันต้องมีการลงทุน ขอองค์เจ้าชีวิตให้คุณได้เจอกับเพื่อนสนิทในครอบครัวของพระองค์ ถ้าคุณทำงานรับใช้คนรอบข้างคุณ ฟังเมื่อเขาขอความช่วยเหลือ และอธิษฐานเผื่อพวกเขาอย่างจริงใจ เข้าร่วมประชุมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ เข้าร่วมชั้นเรียนพระคัมภีร์ หรือร่วมกลุ่มที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษากัน เมื่อคุณทำอย่างนี้ ให้เชื่อเถอะว่าพระเจ้าจะให้เพื่อนที่ "ร่วมทุกข์ร่วมสุข" กับคุณ เพื่อนนั้นหาได้ง่ายๆ แต่อาจจะพึ่งพาไม่ได้ การพัฒนาความเป็นเพื่อนของคริสเตียนคือการลงทุนทุ่มทั้งความพยายามและเวลา แต่พวกเขาจะเป็นเพื่อนที่จะอยู่ร่วมกับเราตลอดไป

Thoughts on Today's Verse...

Who are your closest friends? Good friends are hard to come by in a world of superficial acquaintances and shallow relationships. "Hanging with the crowd" can give us a false sense of belonging, but often leaves us wounded and alone in times of trouble. Open, honest, supportive, and loving relationships don't happen without investment. Ask the Lord to lead you to close friends in his family. Minister to and serve those around you. Listen to their requests, faithfully upholding them in prayer. Spend time in Christian service with other servant believers. Join yourself to a Bible study or accountability group. As you do, trust that God will give you that "stick-through-thick-and-thin-friend." Companions are easy to find, but can be unreliable. Development of Christian friends is an investment of effort and time, but they are friends with whom we will share forever.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าที่เลอค่า ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสำหรับเพื่อนๆ (ชื่อของเพื่อนๆ) พระบิดาที่รัก โปรดให้ข้าพเจ้าได้เจอะเจอกับใครสักคนในสัปดาห์นี้ ที่อยากเป็นเพื่อนกับข้าพเจ้า โปรดอวยพรทุกคนที่อ่านข้อพระคัมภีร์ของวันนี้ ให้เจอกับเพื่อนคริสเตียนที่จะช่วยพวกเขาในการเดินไปกับพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์มาก พระบิดาที่รักสำหรับพระเยซู เพื่อนที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า ในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

Precious God, I thank you for my friends (include the names of friends). Please, dear Father, lead me into the life of someone this week who needs me to be his or her friend. Bless all those who read Today's Verse with a Christian friend that will help them in their walk with you. Thank you so much, dear Father, for my greatest friend, Jesus, in whose name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 18:24

ความคิดเห็น