ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เพื่อนสนิทของคุณเป็นใครหรือ เพื่อนที่ดีหายากมากในโลกที่คบกันอย่างผิวเผินและมีความสัมพันธ์ที่เปราะบางนี้ "การร่วมกลุ่มกัน" ทำให้เราเข้าใจผิดได้ คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม แต่พอเกิดปัญหาขึ้น เราก็ถูกทิ้งให้เลียบาดแผลอย่างเดียวดาย ความสัมพันธ์ที่เปิดเผย ซื่อสัตย์ ช่วยเหลือกัน และมีความรักต่อกันนั้น มันต้องมีการลงทุน ขอองค์เจ้าชีวิตให้คุณได้เจอกับเพื่อนสนิทในครอบครัวของพระองค์ ถ้าคุณทำงานรับใช้คนรอบข้างคุณ ฟังเมื่อเขาขอความช่วยเหลือ และอธิษฐานเผื่อพวกเขาอย่างจริงใจ เข้าร่วมประชุมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ เข้าร่วมชั้นเรียนพระคัมภีร์ หรือร่วมกลุ่มที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษากัน เมื่อคุณทำอย่างนี้ ให้เชื่อเถอะว่าพระเจ้าจะให้เพื่อนที่ "ร่วมทุกข์ร่วมสุข" กับคุณ เพื่อนนั้นหาได้ง่ายๆ แต่อาจจะพึ่งพาไม่ได้ การพัฒนาความเป็นเพื่อนของคริสเตียนคือการลงทุนทุ่มทั้งความพยายามและเวลา แต่พวกเขาจะเป็นเพื่อนที่จะอยู่ร่วมกับเราตลอดไป

คำอธิษฐาน

พระเจ้าที่เลอค่า ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสำหรับเพื่อนๆ (ชื่อของเพื่อนๆ) พระบิดาที่รัก โปรดให้ข้าพเจ้าได้เจอะเจอกับใครสักคนในสัปดาห์นี้ ที่อยากเป็นเพื่อนกับข้าพเจ้า โปรดอวยพรทุกคนที่อ่านข้อพระคัมภีร์ของวันนี้ ให้เจอกับเพื่อนคริสเตียนที่จะช่วยพวกเขาในการเดินไปกับพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์มาก พระบิดาที่รักสำหรับพระเยซู เพื่อนที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า ในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น