ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ใครเป็นเพื่อนสนิทของคุณครับ? เพื่อนที่ดีหายากนะครับในโลกที่มีแต่การทำความรู้จักกันแค่ผิวเผินและความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นแฟ้น "การไปตามกระแส" สามารถหลอกเราได้ว่าเราได้รับการยอมรับ แต่ในเวลาที่มีปัญหา มักจะทำให้เราเจ็บและโดดเดี่ยว การที่จะมีความสัมพันธ์ที่เปิดเผย ซื่อสัตย์ คอยสนับสนุนกันและกัน และมีความรักต่อกัน ต้องมีการลงทุน ขอพระเจ้าที่จะนำคุณไปหาเพื่อนสนิทในครอบครัวของเจ้า ทำงานและรับใช้คนรอบข้างคุณ ฟังการร้องขอของพวกเขา นึกถึงพวกเขาในการอธิษฐานอย่างสัตย์ซื่อ ใช้เวลาในการรับใช้ร่วมกับผู้เชื่อคริสเตียนคนอื่นๆ เข้าร่วมในการศึกษาพระคัมภีร์ หรือกลุ่มที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษากัน เมื่อคุณทำเช่นนี้ ให้ไว้วางใจว่าพระเจ้าจะให้เพื่อนที่ "ร่วมทุกข์ร่วมสุข" กับคุณ การหาเพื่อนนั้นง่าย แต่อาจจะพึ่งพาไม่ได้นะครับ การพัฒนาความเป็นเพื่อนของคริสเตียนคือการลงทุนในความพยายามและเวลานะครับ แต่พวกเขาจะเป็นเพื่อนที่จะอยู่ร่วมกับเราตลอดไป

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับเพื่อนๆ (ชื่อของเพื่อนๆ) พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์เข้าไปในชีวิตของใครสักคนในสัปดาห์นี้ที่ต้องการให้ข้าพระองค์เป็นเพื่อนของเขาหรือเธอ ขอทรงอวยพรทุกคนที่อ่านข้อพระคัมภีร์ของวันนี้ โดยให้พวกเขามีเพื่อนคริสเตียนที่จะช่วยพวกเขาในการเดินของพวกเขากับพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์มาก พระบิดาที่รักสำหรับพระเยซู เพื่อนที่ดีที่สุดของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น