ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อคนของพระเจ้าตระหนักถึงว่าพวกเข้าถลำตัวทำบาปไปมากและการลงโทษกำลังจะมาถึงพวกเขาโดยพระเจ้าพวกเขาสำนึกผิดและขอให้พระองค์ช่วย แต่น่าเสียดายที่เรามักจะซ่อนหรือหลีกเลี่ยงปัญหาความบาปของเราเอง เราไม่ชอบที่จะยอมรับความบาปของเรา และยิ่งไม่ชอบที่จะสารภาพและหันหนีจากมัน เรามักจะพูดว่า "มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นซะหน่อย ฉันรู้จักคนอื่นที่ทำแย่ๆกว่าฉันตั้งเยอะ" เราต้องไม่มองว่าการสารภาพของบาปเป็นความอัปยศอดสูหรือความอ่อนแอ การยอมรับความบาปของเราและขอให้พระเจ้าให้อภัย ชำระเราและให้กำลังแก่เรา จะเป็นการเปิดประตูที่พระองค์จะใช้เราได้อย่างมากมาย

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสรวงสวรรค์ ขอทรงโปรดอภัยแก่ข้าพระองค์สำหรับความบาปของข้าพระองค์ ขอทรงกำจัดความบาปนั้นออกจากชีวิตของข้าพระองค์ด้วยการช่วยเหลือที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์เสียใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ข้าพระองค์ขอถวายตัวเองเพื่อเป็นเครื่องถวายบูชาที่มีชีวิตแด่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น