ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเกลียดความรุนแรง และสั่งให้เราไม่ให้ไปชื่นชมคนเหล่านั้น หรือเข้ามีส่วนในวิถีชีวิตที่รุนแรง (สุภาษิต 3:31) พระเจ้่าเกลียดคนที่ทำชั่ว พระองค์ไม่เพียงต่อต้านพวกเขาเมื่อตอนที่พวกเขามีชีวิตอยู่เท่านั้น แต่พระองค์ทำให้อิทธิพลของพวกเขาลดน้อยลงเมืื่อพวกเขาจากโลกนี้ไป พระองค์ทำให้คนอื่นเห็นตัวตนจริงๆของพวกเขา ซึ่งคนก็ไม่ได้เห็นพวกเขาเป็นวีรบุรุษ แต่เห็นความเกลียดชัง ความชั่วร้ายของพวกเขาถูกปฏิเสธ รังเกียจ เป็นเรื่องอื้อฉาวและพวกเขาจะถูกลืม

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ในเวลาที่ยุคของเราเต็มไปด้วยความน่ากลัวและสิ่งชั่วร้าย ขอทรงให้การคุกคามของคนชั่วนั้นไร้ค่า และให้ผู้ที่พวกเขากำลังพยายามจะหลอกลวงให้ร่วมมือในการทำชั่วของพวกเขารู้ตัวตนที่แท้จริงของคนชั่วเหล่านี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น