ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อคนของพระเจ้ารู้สึกตัวว่าได้ถลำลึกลงไปในความบาปและพระเจ้ากำลังจะลงโทษแล้ว พวกเขาก็กลับใจและร้องขอให้พระองค์ช่วย พวกเขาไม่ได้พยายามที่จะมองข้ามแรงดึงดูดของความบาปนั้น แต่กลับหันมาพึ่งความเมตตาของพระยาห์เวห์อย่างเต็มที่ แต่ทุกวันนี้ มันน่าเสียดายที่เรามักจะแอบซ่อน หลีกเลี่ยง แก้ตัว ปฏิเสธ หรือหลบหนี จากความบาปที่ร้ายแรงของเรา เราไม่ชอบที่จะยอมรับมันและยิ่งไม่ชอบที่จะสารภาพมันและหันหนีไปจากมัน เรามักจะพูดว่า "มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น คนอื่นยังแย่กว่าฉันอีก" เราต้องไม่มองว่าการสารภาพบาปเป็นเรื่องที่น่าอัปยศอดสูหรือแสดงถึงความอ่อนแอ แต่การที่เรายอมรับความผิดบาปและร้องขอการอภัยจากพระเจ้านั้น สิ่งนี้จะช่วยชำระล้างเราและเป็นอำนาจที่จะเปิดประตูให้พระองค์ใช้เราได้อย่างเต็มที่ ถ้าเราร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

When God's people realized the depth of their sin and the impending punishment by God, they repented and asked for his help. They didn't try to diminish the gravity of their sin. Instead, they threw themselves on the mercy of the LORD and his graciousness. Unfortunately today, we often hide, avoid, rationalize, deny, and skirt the seriousness our personal sin. We don't like to admit it, much less confess it and turn from it. "It's not really all that bad. I know a lot of folks who do a lot worse things than I did." We must not view confession of sin as humiliation or weakness. Acknowledging our sin and asking for God's forgiveness, cleansing, and power open the door for him to use us mightily if we will look to him for our rescue!

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสรวงสวรรค์ โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้า สำหรับความผิดบาปของข้าพเจ้า โปรดกำจัดความบาปนั้นออกจากชีวิตของข้าพเจ้า ด้วยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณที่จะเปลี่ยนแปลงและชำระล้างข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตแด่พระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Forgive me, Heavenly Father, for my sin. Please eradicate it from my life with the help of your transforming and purifying Spirit as I offer myself daily as a living sacrifice to you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ผู้วินิจฉัย 10:15

ความคิดเห็น