ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อคนของพระเจ้ารู้สึกตัวว่าได้ถลำลึกลงไปในความบาปและพระเจ้ากำลังจะลงโทษแล้ว พวกเขาก็กลับใจและร้องขอให้พระองค์ช่วย พวกเขาไม่ได้พยายามที่จะมองข้ามแรงดึงดูดของความบาปนั้น แต่กลับหันมาพึ่งความเมตตาของพระยาห์เวห์อย่างเต็มที่ แต่ทุกวันนี้ มันน่าเสียดายที่เรามักจะแอบซ่อน หลีกเลี่ยง แก้ตัว ปฏิเสธ หรือหลบหนี จากความบาปที่ร้ายแรงของเรา เราไม่ชอบที่จะยอมรับมันและยิ่งไม่ชอบที่จะสารภาพมันและหันหนีไปจากมัน เรามักจะพูดว่า "มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น คนอื่นยังแย่กว่าฉันอีก" เราต้องไม่มองว่าการสารภาพบาปเป็นเรื่องที่น่าอัปยศอดสูหรือแสดงถึงความอ่อนแอ แต่การที่เรายอมรับความผิดบาปและร้องขอการอภัยจากพระเจ้านั้น สิ่งนี้จะช่วยชำระล้างเราและเป็นอำนาจที่จะเปิดประตูให้พระองค์ใช้เราได้อย่างเต็มที่ ถ้าเราร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสรวงสวรรค์ โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้า สำหรับความผิดบาปของข้าพเจ้า โปรดกำจัดความบาปนั้นออกจากชีวิตของข้าพเจ้า ด้วยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณที่จะเปลี่ยนแปลงและชำระล้างข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตแด่พระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น