ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การช่วยเหลือ เป็นสาระสำคัญหลักที่ยอดเยี่ยมในพระคัมภีร์ ที่บอกไว้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการช่วยเหลือ เป็นผู้ที่รักษาสัญญาและให้พระคุณ ความเมตตาและความยุติธรรมอย่างสัตย์ซื่อ ขอให้สัญญานี้ทำให้คุณมีไฟที่จะใช้ชีวิตในความชอบธรรม เพื่อที่เราจะร้องทูลขอต่อพระเจ้าในเวลายากลำบาก ทางหนึ่งที่จะทำได้คืออ่านบทเพลงสดุดีอย่างสม่ำเสมอ ให้คำที่เป็นแรงบันดาลใจเมื่อนานมาแล้วได้สร้างภาพแห่งการอธิษฐานให้ชัดเจนขึ้นเมื่อคุณร้องทูลขอต่อพระเจ้า ไม่ว่าคุณจะใช้บทเพลงสดุดีหรือไม่ ให้ร้องทูลต่อพระองค์ด้วยการสรรเสริญ คำถามและบาดแผลในชีวิต ให้การอยู่ด้วยของพระองค์เป็นจริงสำหรับคุณมากขึ้นและคุณก็เปิดใจให้พระองค์มากขึ้น

คำอธิษฐาน

พระบิดา โลกเราต้องการการช่วยเหลือจากพระองค์ ขอทรงทำลายแผนการของคนชั่วด้วยความยิ่งใหญ่และอำนาจของพระองค์ ขอทรงยกคนของพระองค์ขึ้นเมื่อพวกเขามีปัญหาและมีความยากลำบากด้วยความเมตตาและพระคุณของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น