ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทำเพื่อเรามาก พระองค์ทรงเป็นกำลังและทรงเป็นพระสัญญาที่จะปกป้องชีวิตของเรา พระองค์เป็นผู้ที่ได้ช่วยเราให้รอดจากบาปและความตาย การนมัสการของเรามาจากการที่เรารู้สึกขอบพระคุณในสิ่งที่พระองค์ได้ทำ เป็นการตระหนักว่าทรงเป็นผู้ใด และเป็นการรอคอยในสิ่งที่พระองค์จะทำต่อไป แต่การนมัสการไม่สามารถ เป็นเพียงสิ่งที่ทำในคริสตจักรหรือเวลาที่เราอยู่เงียบๆ กับพระเจ้าเท่านั้น การนมัสการเกี่ยวข้องกับทุกด้านของชีวิต นั่นคือเหตุผลที่การนมัสการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องปรับคำพูดจากปากของเรา และแรงจูงใจของใจเรา ให้ตรงตามความต้องการของพระเจ้าและงานของพระองค์ และการนมัสการส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นตอนที่อยู่คนเดียวในที่เงียบสงบ หรือในกลุ่มที่มีคริสเตียนคนอื่น ก็เป็นเวลาสำหรับการปรับจิตใจของเราและชีวิตของเรา เพื่อให้การนมัสการพระเจ้าร่วมกับคนอื่นและการใช้ชีวิตของเราในโลกนี้ สะท้อนบทเพลงของพระเจ้าไปยังคนที่ยังไม่เคยได้ยินเพลงของพระองค์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ต้องการให้วันนี้เป็นวันแห่งการนมัสการ และให้เกียรติพระองค์ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์: ไม่เพียงแต่ในความคิด ไม่เพียงแต่ในคำพูด แต่ในการกระทำด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น