ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความง่ายๆ และชัดเจนนี้บอกได้สองอย่างนะครับ อย่างแรกคือ เราจะได้รับการอวยพร เมื่อเราเป็นพระพรให้แก่ลูกของพระเจ้า แม้ว่าจะเป็นพระพรในเรื่องง่ายๆ อย่างที่สองเราสามารถชื่นชมยินดี เมื่อคนอื่นทำสิ่งที่ง่ายๆ เพื่อจะเป็นพระพรแก่เราในพระนามของพระเยซู เพราะเราได้รับความมีน้ำใจและความเมตตาของผู้อื่นและเพราะพระเจ้าทรงให้ความเมตตาด้วยพระคุณอันท่วมท้นของพระองค์ สิ่งสำคัญที่สุดคือ — ขอให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อเป็นพระพร! เมื่อเราทำแบบนั้น พระเจ้าก็พอพระทัย เรามีความสุข เราก็เป็นพระพรแก่คนอื่นๆ นอกจากนี้ เมื่อคนอื่นมีน้ำใจกับเรา พระเจ้าสัญญาว่าจะอวยพรพวกเขา พระเจ้าเทพระพรของพระองค์มาให้พวกเราทุกคน ในระบบเศรษฐกิจที่น่าอัศจรรย์ของพระเจ้า เมื่อเราอวยพรซึ่งกันและกัน ทุกคนก็จะได้รับพระพรมากขึ้น!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้สง่างามและเต็มไปด้วยความรัก ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ในสัปดาห์นี้เพื่อเป็นพระพรให้แก่ทุกคนรอบๆ ตัวของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดนำข้าพระองค์เข้าไปในชีวิตของคนที่ต้องการพระคุณของพระองค์อย่างมาก ขอทรงโปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ที่จะเห็นพวกเขา เมื่อพระองค์นำพวกเขามาในทางของข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์มีความกล้าที่จะเข้าถึงและอวยพรพวกเขา ให้ข้าพระองค์ระลึกถึงพวกเขาในใจของข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์ในการพยายามที่จะเป็นพระพรในระยะยาวให้กับพวกเขา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น