ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าให้เราแต่ละคนมีอิทธิพลต่อชีวิตคนอื่น ไม่ว่าจะทางที่ดีหรือไม่ดี ในทำนองเดียวกันเราแต่ละคนยังได้รับอิทธิพลจากคนอื่นๆ บางคนสามารถช่วยให้เรามองเห็นและเอาชนะปัญหาหรือข้อบกพร่องของเราได้ อย่างไรก็ตามถ้าเราไม่ทำตามกฎหรือวินัย ไม่สนใจคำตักเตือนให้ทำในสิ่งถูกต้อง เราก็จะไม่เพียงแต่ทำร้ายตัวเองเท่านั้น แต่เรายังนำให้คนอื่นหลงผิดด้วย การเลือกที่จะทำหรือไม่ทำสิ่งใด ไม่เพียงแต่มีผลต่อชีวิตเราเท่านั้น แต่มีผลอย่างมากต่อชีวิตคนอื่นด้วย

Thoughts on Today's Verse...

God has given each of us a circle of influence, a place where our lives impact others for either good or ill. In much the same way, each of us is also influenced by others, some of whom can help us see and overcome our problems and shortcomings. However, if we reject or snub discipline and correction, we not only harm ourselves, but we lead others astray. The choices we make don't determine just our destination; they also greatly impact others!

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้กับความยิ่่งผยองที่โง่เขลาและความขี้เกียจที่ไม่ฟังความจริงและสติปัญญาของพระองค์ ข้าพระองค์รู้สึกถ่อมใจที่รู้ว่าพระองค์ให้ชีวิตของข้าพระองค์มีความสำคัญต่อผู้อื่น ขอทรงโปรดให้กำลังแก่ข้าพระองค์ที่จะใช้การมีอิทธิพลต่อคนอื่นนั้นอย่างสุภาพอ่อนโยนและด้วยความถ่อมใจ และนำพวกเขาในทางแห่งความจริงของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Dear God, please forgive my foolish arrogance and my lazy indifference to your truth and wisdom. I am humbled by the knowledge that you have made my life significant to others. Please empower me to use that influence to gently and humbly lead them in the way of your truth. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 10:17

ความคิดเห็น