ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าให้เราแต่ละคนมีอิทธิพลต่อชีวิตคนอื่น ไม่ว่าจะทางที่ดีหรือไม่ดี ในทำนองเดียวกันเราแต่ละคนยังได้รับอิทธิพลจากคนอื่นๆ บางคนสามารถช่วยให้เรามองเห็นและเอาชนะปัญหาหรือข้อบกพร่องของเราได้ อย่างไรก็ตามถ้าเราไม่ทำตามกฎหรือวินัย ไม่สนใจคำตักเตือนให้ทำในสิ่งถูกต้อง เราก็จะไม่เพียงแต่ทำร้ายตัวเองเท่านั้น แต่เรายังนำให้คนอื่นหลงผิดด้วย การเลือกที่จะทำหรือไม่ทำสิ่งใด ไม่เพียงแต่มีผลต่อชีวิตเราเท่านั้น แต่มีผลอย่างมากต่อชีวิตคนอื่นด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้กับความยิ่่งผยองที่โง่เขลาและความขี้เกียจที่ไม่ฟังความจริงและสติปัญญาของพระองค์ ข้าพระองค์รู้สึกถ่อมใจที่รู้ว่าพระองค์ให้ชีวิตของข้าพระองค์มีความสำคัญต่อผู้อื่น ขอทรงโปรดให้กำลังแก่ข้าพระองค์ที่จะใช้การมีอิทธิพลต่อคนอื่นนั้นอย่างสุภาพอ่อนโยนและด้วยความถ่อมใจ และนำพวกเขาในทางแห่งความจริงของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น